Dobre sznurki+ koty.pl / forum
+ mutts
+ gruby
+ ~staszki
+ wybuchowy
+ szpargauek
+ d┐eki i nuka
+ przyszywany brat
+ radek

+ NASZ PERSONEL